هزینه دوره: 4/500/000 تومان

_

سر فصل دروس آموزش آرایشگری مردانه درجه 1
در آموزش آرایشگری مردانه درجه 1 سر فصل های زیر به صورت تخصصی آموزش داده می شود :

_آموزش تخصصی ابزار
_چهره شناسی و آشنایی با ساختار و خواب مو
_دسته بندی موی بلند
_انواع خور و پیتاژ و حرکت های نمایشی
_اصلاح سه بعدی
_انالیز ژورنال و فشن کاری
_اصول کار با قیچی در حالت های مختلف
_آشنایی با مفهوم texturing
_اصول تقسیم بندی سر و طراحی دیاگرام
_آشنایی با مفاهیم مهم در کوتاهی مو
اصول کوتاهی مو در روش layering (کوتاهی مدرن)
_اصول کنترل فید و آشنایی با تکنیک های اصلی محو
_اصول محو پله و ناهماهنگی ها با قیچی
_آموزش های فید ، لو فید ، میلد فید
_اصول براشینگ و فرم دهی با برس تخت و گرد
_کوتاهی با تکنیک های خشک (کات خشک)