هزینه دوره: 4/500/000 تومان

_

گریم داماد
متعادلساز چهره

دوره آموزش گریم داماد یا متعادل‌سازی چهره مردانه دوره‌ای است که در آن گریمور بتواند از عهده شناسایی ساختمان پوست، استفاده از علم نور در هماهنگ‌سازی چهره، آماده کردن محیط و ابزار و مواد مورد نیاز، آماده‌سازی پوست صورت و گردن، هماهنگ کردن اجزا چهره با استفاده از تکنیک سایه و روشن، پاک کردن مواد از روی چهره و پیشگیری از حوادث و خطرات احتمالی برآید.

سرفصل دوره آموزش گریم داماد یا متعادل ساز چهره مردانه

_نحوه بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کارگریم
_آموزش نحوه آماده کردن محیط و ابزار کارگریم
_آموزش آماده سازی پوست صورت و گردن قبل از گریم
_آلودگی زدایی محیط ، حفاظت و بهداشت فردی
_آموزش فن زدن چهره در گریم
_آموزش هماهنگ کردن اجزای چهره با تکنیک سایه روشن
_رتوش انواع بینی و لب
_رتوش فرم های چشم و ابرو
_رتوش کبودی زیر چشم ،ماه گرفتگی و کار با کانسیلر ها...
_رتوش پیشانی وگونه..
_آموزش تبدیل چهره های نامتعادل به چهره متعادل
_آموزش فیکس کردن مواد بر روی چهره
_آموزش پاک کردن مواد گریم از روی چهره

در انتهای این دوره هنرجو میتواند ، چهره ی مشتری را با اگاهی از ایده عال های چهره مقایسه کند و برای رتوش نقاط ضعف چره اقدام کند

مرحله زیر سازی

_

بستن منافذ

کار با کانسیلرها

کار با انواع فن ها و پوشش دهنده ها

این آیتم بسیار مهم است. در این مرحله اگر منافذ خوب بسته نشود در اثر تعرق گریم جم می شود.

در مرحله بعدی دستو پنجه نرم کردن با رنگهای ناخواسته پوست است .مثل : کبودی زیر چشم، کک و مک، جای جوش ، قرمزی ، التهاب پوست یا فشار خون و...

که باید در گریم از بین برود تا پوستی یک دست داشته باشیم

در مرحله بعد تنظیم رنگ پوست است که با فن های مناسب با جنس پوست این کار انجام می شود.

سایه کاری

_

در گریم با استفاده از سایه ها میتوان ایجاد فرورفتگی و برجستگی کرد.
برای رتوش بینی بلند ،بینی کوتاه ، بینی پهن ،بینی با پره های بزرگ و کوچک ،رتوش بینی سر بالا یا افتاده و...
زاویه سازی ارواره و فک
گونه گذاری
تنزیم رنگ لب و قرینه سازی لب بالا و پاین
رتوش فرم چشم به هم نزدیک ، با فاصله‌ ،گرفتن پف چشم، افتادگی چشم ، تنظیم فاصله چشم و ابرو، طراحی ابرو و...
رتوش پیشانی بلدو کوتاه ، پهن و جم ،پیشانی فرورفته و بیرون زده و...
اشاره کرد که با شرکت در کلاسهای گریم متعادل ساز چهره ،میتوانید به این اطلاعات دست پیدا کنید

خط چشم و تاپیک

_

در این مرحله کاراموز با استفاده از سلبری و مداد میتواند با کشیدن یا طراحی تار مو ،قسمت های خالی ابرو ، ریش، خط ریش و مژه را پر کند.
و برای پر کردن مو از تاپیم استفاده کرد