هزینه دوره: 6/000/000 تومان

_

آموزش آرایشگری مردانه درجه 2 دوره مقدماتی و پایه برای شروع آرایشگری برای علاقه مندان است که شامل موارد زیر می باشد:

_شناخت تخصصی ابزار
_آشنایی با علم چهره شناسی یا مرفولوژی
_شستو شوی سر
_صاف موقت و فر موقت
»شناخت پوست و ساختار مو
_درک مفاهیم کوتاهی و درک زوایا در کوتاهی
_تکنیک های تقسیم بندی سر برای کوتاهی مو ها با روش لیفت و لا انگشتی
_تکنیک کوتاهی مو به صورت ممتد و لایه لایه با شانه و قیچی
_اصلاح مو با ماشین و شانه کار و شانه الحاقی
_یادگیری اصلاح صورت با دسته تیغ
_سشوار کشی و حالت دهی مو با انواع برس
_آموزش انکادر خطوط ده گانه
_مفهوم گرجویشن و کوتاهی با این روش در مناطق کنار سر

در این دوره مباحث در هین تمرین و اصلاح بر روی مدل زنده ، به صورت گام به گام ، توضیحات کامل و رفت مشکل انجام میشود.

در این دوره کلاس های توری را به حداقل رسانده تا بیشتر کلاسها به صورت عملی انجام شود
تا هنرجو امادگی کامل برای ورود به بازار کار را داشته باشد

در انتهای این دوره ،هنرجو میتواند یک سر را با توجه به چهره طرف ،با قیچی یا ماشین ،به صورت کامل اصلاح کند.