خدمات آموزشی ما

کارهایی که انجام می دهیم

آرایشگری حرفه ای مردانه

مراقبت زیبایی درجه ۲ مردانه

قیمت دوره ۶/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان

آرایشگری حرفه ای مردانه

مراقبت زیبایی درجه ۱ مردانه

قیمت دوره ۴/۵۰۰/۰۰۰ میلیون تومان

آرایشگری حرفه ای مردانه

لایرینگ (کوتاهی تحت زاویه)

قیمت دوره ۴/۵۰۰/۰۰۰ میلیون تومان

آرایشگری حرفه ای مردانه

آموزش گریم داماد

قیمت دوره ۴/۵۰۰/۰۰۰ میلیون تومان

آرایشگری حرفه ای مردانه

آموزش گریم سینمایی

قیمت دوره ۴/۸۵۰/۰۰۰ میلیون تومان

آرایشگری حرفه ای مردانه

آموزش کار با مواد شیمیایی

قیمت دوره ۷/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان

آرایشگری حرفه ای مردانه

آموزش گریم کودک

قیمت دوره ۳/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان

آرایشگری حرفه ای مردانه

ترمیم مو با کلاه گیش بافی

قیمت دوره ۶/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان

چرا رویش هنر..؟

جنتلمن ها اینجا می آیند

icon1 1

اصلاح ریش

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد
 
icon2 1 1

اصلاح مو

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد
 
icon5 1 1

سبیل

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد
 
رویش هنر
icon4 1

استایل مو

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد
 
icon3 1

تراشیدن صورت

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد
 
icon6 1 1

ماسک صورت

شکل گیری مو می تواند یک جنبه از نظافت شخصی باشد